logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Scrisoare deschisă – Impactul Instrucțiunii 109/ 16 septembrie 2015

Scrisoare deschisă – Impactul Instrucțiunii 109/ 16 septembrie 2015

Către: Ministerul Fondurilor Europene

În atenția: Domnului Marius Nica, ministru

 

Scrisoare deschisă

Impactul Instrucțiunii 109/ 16 septembrie 2015 asupra beneficiarilor de proiecte cu finanțare POSDRU 2007-2013 și asupra gradului de absorbție a fondurilor europene

 

Stimate domnule ministru,

Având în vedere emiterea a Instrucțiunii 109/ 16 septembrie 2015, făra o consultare cu beneficiarii direcți ai programelor de finanțare POSDRU, dorim să vă aducem în atenție următoarele probleme cu care se vor confrunta beneficiarii de proiecte, în urma implementarii acesteia.

Dacă la semnarea contractelor de finanțare POSDRU, beneficiarii de proiecte aveau la dispoziție folosirea Mecanismului Cererilor de Plata, care dădea posibilitatea acestora, în cazul terminării prefinanțarii, să deruleze proiectele până la finalizare, cu asigurarea unui flux financiar care să ducă la atingerea rezultatelor asumate, noul termen impus de Instrucțiunea 109/16.09.2015 pentru depunerea de cereri de plată până la 30 octombrie 2015 riscă să blocheze iremediabil proiectele aflate în derulare, pe mai multe paliere:

 

 1. fiind la final de proiecte, majoritatea beneficiarilor nu mai au posibilitatea de a avansa bani (în special în contextul repetatelor întârzieri de plată ale Cererilor de rambursare deja depuse), cu consecințe grave asupra finalizării proiectelor și cheltuirii finanțării.
 2. activitățile din proiecte deja planificate și anunțate la OIR a fi implementate în lunile noiembrie si decembrie 2015, trebuie replanificate pentru luna octombrie 2015, cu consecințe grave asupra fiecărui grafic de activități, parte din Contractul de Finanțare.
 3. contractele incheiate cu furnizorii de bunuri si servicii, de asemenea și contracte de munca cu echipele de proiect vor fi afectate în sensul neonorării de către beneficiari a obligațiilor de plată.

 

Atragem atenția că fiecare beneficiar de finanțare POSDRU are deja un Grafic de Activitate al proiectului, parte din contractul de finanțare, cu un grafic de executare a bugetului. Transferarea activităților proiectelor în luna octombrie este posibila doar în foarte mică măsură. De exemplu, activitățile prin care sunt calificați membrii grupurilor vulnerabile, se finalizează dincolo de data de 30 octombrie 2015. Urmându-se o metodologie ANC, aceasta activitate nu poate fi modificată ca și date căci este vorba despre un nr. fix de ore de curs; ca o consecința directă, furnizorul nu poate fi plătit căci nu mai pot fi depuse cereri de plată, beneficiarii de curs nu vor primi subvențiile de participare și bugetul va rămâne nedecontat și necheltuit. Riscul neatingerii indicatorilor este de asemenea, extrem de mare.

De asemenea, atragem atenția, că beneficiarii de proiecte au deja contracte încheiate cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și contracte de muncă cu echipele de proiect. Termenii acestor contracte fac imposibil de transferat implementarea activităților în luna octombrie. Iar in contextul punerii în practică a Instrucțiunii 109, beneficiarilor le sunt eliminate toate posibilitățile de a își onora obligațiile de plată anterior menționate.

Menționăm faptul că beneficiarii de proiecte au obligația atât de a respecta Graficul de Activități al proiectelor, cât și de a depune la Organismele Intermediare Graficul Cererilor de plată și de Rambursare, așadar Organismele Intermediare cunosc foarte bine impactul negativ al necheltuirii bugetelor proiectelor prin nedepunerea Cererilor de Plata mai târziu de 30 octombrie 2015.

De asemenea atragem atenția că prin Ordinul nr. 903/7 mai 2015 privind punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea condițiilor necesare derulării proiectelor finanțate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare” , proiectele din cadrul axelor 123—184 pot fi prelungite până la data de 15 decembrie 2015; mulți beneficiari de proiecte au obținut contractual prelungirea acestora și acum sunt în imposibilitatea de folosi Mecanismul Cererilor de Plată și de a face plățile aferente din lipsă de disponibil bănesc.

Constatăm astfel, într-o perioadă în care cresterea absorbției fondurilor europene este un obiectiv important al Ministerului Fondurilor Europene, că deciziile luate doar pe baza constatării capacității reduse de a prelucra Cereri de Plată de către Organismele Intermediare, duc în fapt la scăderea absorbției fondurilor europene. În opinia noastră, Instrucțiunea 109/16.09.2015 reprezintă nu doar o sfidare a beneficiarilor, ci și o încălcare a Acordului de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Considerăm că Instrucțiunea 109/16.09.2015 nu poate fi asimilată ca parte a unui „sistem de management și control adecvat” (art. 5, punct 5.1), nici că este rezultatul evaluărilor periodice realizate de Autoritatea de Management asupra Organismelor Intermediare privind capacitatea celor din urmă de a îndeplini funcțiile delegate, inclusiv performanța acestora în domeniile de intervenție stipulate de Acord (art. 8, punct 8.2). Dacă Autoritatea de Management și Organismele Intermediare ar fi colaborat în sensul unui management sănătos al instrumentelor structurale și ar fi analizat în prealabil riscurile aplicării unei astfel de constrângeri, Instrucțiunea 109 nu ar fi fost posibilă astăzi.

În acest context, solicităm amendarea de urgență a Instrucțiunii 109. Termenul pe care îl considerăm rezonabil pentru depunerea ultimelor Cereri de Plată este 30 Noiembrie 2015.

 

Cu stimă,

Oana Preda, Director CeRe

În numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale, coaliție formată din 39 de organizații neguvernamentale și rețele

oana@ce-re.ro

Demersul Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale este susținut de:

 1. Asociația Eurocentrica
 2. Asociația ALIAT
 3. Asociația Eurocentrica
 4. Asociația Grupul pentru Dialog și Consens Social
 5. Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
 6. Asociația Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat
 7. Asociația ProFamilia Bistrița
 8. Asociația pentru Dezvoltare Urbană
 9. Asociația Română pentru Consiliere și Sprijin (ARCS)
 10. Asociația GeoBateȘaua
 11. Academia de Advocacy
 12. Asociația Oamenilor de Afaceri
 13. Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject
 14. Centrul Parteneriat pentru Egalitate de Șanse (CPE)
 15. Centrul de Resurse pentru Organizațiile non-Profit din Oltenia (CRONO)
 16. Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI)
 17. Grupul pentru Dezbatere si Consens Social (GDCS)
 18. Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT)
 19. Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila (FCDIMM Brăila)
 20. Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC România)
 21. Sindicatul Liber Independent ICA
 22. Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea Sud-Est
 23. CALITOP SRL
 24. Initial Advisory SRL
 25. PROMO SERVICE SRL
 26. SC IMA GROUP SRL
 27. SC Consultanță profesională și recrutare de Personal SRL
 28. Asociația Centrul de Dezvoltare SMART
 29. Asociația pentru Educație și Dezvoltare Comunitară (AECD)