Viziune

În 2006 CeRe a iniţiat, împreună cu alţi colegi din sectorul neguvernamental, un demers de asociere a organizaţiilor preocupate de planificarea participativă şi un bun management al Fondurilor Structurale alocate României, creând astfel Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale.

 Coaliţia vizează:

  • un parteneriat real şi orientat pe rezultate între instituţiile statului implicate în procesul de absorbţie a fondurilor structurale în România şi beneficiarii care accesează aceste fonduri;
  • luarea în considerare a cerinţelor organizaţiilor neguvernamentale în procesele de planificare, implementare şi evaluare a programelor şi proiectelor derulate din fonduri europene;
  • transparentizarea proceselor de alocare a fondurilor europene;
  • fluidizarea proceselor de contractare şi implementare a proiectelor aferente.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coaliția ONG-uri pentru fonduri structurale