logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Studiu: Impactul poverii administrative asupra eficienței și eficacității proiectelor cofinanțate prin POSDRU 2007 – 2013

Studiu: Impactul poverii administrative asupra eficienței și eficacității proiectelor cofinanțate prin POSDRU 2007 – 2013

În perioada februarie – martie 2016, Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a desfășurat un studiu privind impactul poverii administrative asupra eficienței și eficacității implementării proiectelor POSDRU de către organizațiile membre ale Coaliției. Studiul a fost realizat prin intermediul chestionarului auto-administrat și a urmărit să identifice experiența Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale cu privire la efectele poverii administrative asupra proiectelor implementate prin POSDRU 2007-2013 atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Pentru analiza cantitativă a fost realizat un studiu de caz la care au participat 12 organizații membre ale Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale, prin intermediul căruia s-a analizat impactul poverii administrative asupra implementării proiectelor finanțate prin POSDRU din perspectiva a 11 indicatori cheie de performanță2 . Studiul surprinde experiența organizațiilor din Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale în implementarea POSDRU pe o perioadă de 8 ani de zile și scoate în evidență o serie de aspecte care au dus la creșterea birocrației și împovărarea administrativă cu impact negativ asupra implementării proiectelor.

Studiul poate fi accesat aici.