logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Scrisoare deschisă: Eșecul mecanismului cererilor de plată – impactul întârzierilor și sistărilor plăților către sute de beneficiari POSDRU

Scrisoare deschisă: Eșecul mecanismului cererilor de plată – impactul întârzierilor și sistărilor plăților către sute de beneficiari POSDRU

Stimate domnule Ministru,

Stimate domnule Director General,

Ne manifestăm profunda îngrijorare față de lipsa de transparență a instituțiilor pe care le reprezentați în comunicarea clară a termenelor reale și a motivelor întârzierilor ce vizează transferul sumelor solicitate prin intermediul cererilor de plata și a celor de rambursare pentru beneficiarii proiectelor POSDRU (în special cele de economie socială). Atragem atenția asupra faptului că există, în continuare, blocaje care nu doar că afectează sute de beneficiari și structuri de economie socială, dar îi readuc în situații de risc pe oamenii care sunt, de fapt, beneficiarii finali ai acestor programe.

Introducerea mecanismului Cererilor de Plată „pentru evitarea blocajului financiar în cadrul proiectelor implementate în parteneriat” este, de fapt, doar un text într-un act normativ, deoarece nici OUG 64/2009, nici instrucțiunea 103, nici contractul de finanțare nu prevăd un termen în care se face verificarea și plata unei astfel de cereri (singura excepție fiind Instrucțiunea 107, care se adresează exclusiv proiectelor de economie socială). Deloc surprinzător este faptul că atât în Instructiunea 103, cât și în OUG 64/2009 este prevăzut faptul că „După efectuarea verificărilor cererii de plată. Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile”. Remarcăm, însă că, dacă o Cerere de Rambursare trebuie plătită conform OUG 64 în maxim 20 de zile lucrătoare de la depunerea ei, o Cerere de Plată nu ajunge să fie plătită nici măcar în 40 de zile de la depunerea ei. Cu alte cuvinte, verificarea poate dura atât cât va considera de cuviință, fără a i se putea imputa ceva persoanei care face această verificare.

Considerăm că, în lipsa unor practici unitare și a unor termene clare asumate de tot aparatul administrativ implicat în managementul fondurilor nerambursabile, mecanismul Cererilor de Plată și-a ratat obiectivul de evitare a blocajelor financiare, împovărând birocratic beneficiarii și punând în pericol managementul general al proiectelor. Cele mai frecvente situații cu care se confruntă beneficiarii sunt cele de a nu putea plăti salariile angajaților, decât la 2-3 luni, sau de a li se rezilia contractele de prestări servicii ori de furnizare pentru ca nu a respectat termenele de plată din contract. De asemenea, există riscul ca unii furnizori să-și anuleze facturile care au fost incluse în CP-uri pentru că, altfel, ar fi nevoiți să plătească din propriile buzunare TVA-ul aferent facturilor pe care nu le-au încasat de la beneficiarii proiectelor  POSDRU.

La întârzierile înregistrate în procesarea CP și CRC și la nivel de OIR, se adaugă în continuare  alte tipuri de întârzieri și blocaje generate de personalul organismelor intermediare, cele mai multe fiind sesizate în relația cu OI MEN, OI CNDIPT și OIR Sud-Est (Brăila). Enumerăm numai câteva exemple ale unor beneficiari cu situații la limită, unde lipsa banilor și nerespectarea termenelor nu le permit ducerea la bun final a angajamentelor asumate.

Este cazul Asociației Naționale a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) care, de exemplu, a transmis un Act Adițional de prelungire a proiectului pe data de 29 iulie, pentru care a primit un răspuns final (de respingere), după 29 de zile lucrătoare de la depunere și cu numai 15 zile înainte de finalizarea proiectului (30 septembrie). În acest context, exista o cerere de plată ordonanțată pe data de 3 septembrie pentru care banii au fost transferați abia în data de 30 septembrie, ultima zi de proiect, în pofida asigurărilor date că există bani iar plata urma să fie realizată în săptămâna 21 – 25 septembrie. Este, de asemenea, și cazul Asociației Române de Consiliere și Sprijin (ARCS), care nu poate înainta cu solicitarea celei de-a doua tranșe de prefinanțare pentru unul din proiectele pe care îl are în implementare și sigur nu va beneficia de această a 2-a tranșă nici pentru al 2-lea proiect, proces blocat de OI care nu aprobă Cererile rambursare, (având Cerere de rambursare depusă 2 luni și având inclusiv o cerere de plată depusă de 4 luni pentru care nu a primit scrisoare de informare, precum și un Act Adițional aprobat în peste 2 luni de către cei de la  OI CNDIPT).

Vă   solicităm   public, domnilor Ministru si Director General, remedierea acestei situații și implementarea unei proceduri eficiente și transparente de comunicare a termenelor reale de realizare a plăților către beneficiari pentru o mai bună operativitate și predictibilitate în implementarea proiectelor, mai ales pentru activitățile direct legate de angajarea și realizarea plăților.

Fără o asumare responsabilă și corectă a acestui proces, sute de beneficiari și structuri de economie socială sunt expuse riscului de a eșua în încercarea de a contribui la creșterea  gradului   de   ocupare   a   forţei   de   muncă   și la integrarea   persoanelor   vulnerabile într-un mediu competitiv și nesustenabil din punctul de vedere al finanțărilor primite, ducând la un eșec major al felului în care este gestionat Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și Domeniul Major de Interventie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” la nivelul ministerului și autorității de management pe care le conduceți.

Cu stimă,

Oana Preda, Director CeRe

În numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale, coaliție formată din 39 de organizații neguvernamentale și rețele

 

Demersul Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale este susținut de:

Asociația Alternative Sociale Milenium

Asociația Română pentru Consiliere și Sprijin (ARCS)

Asociația Procons Iași

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT)

Fundația CREFOP – Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională

HR SOLUTIONS SRL