logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Scrisoare deschisa despre nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă

Scrisoare deschisa despre nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă

Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale semnalează într-o scrisoare deschisă că numărul mare de cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității în cazul POCA nr. CP 2/2017 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) reflectă că procesul de evaluare a fost grav viciat.

  • Rigori absurde impuse promotorilor de proiecte, cu încălcarea unor prevederi ale reglementărilor Europene și naționale;
  • Erori tehnice și abateri de la prevederi legale în procesul de evaluare;
  • Neclarități în comunicarea cerințelor de finanțare;
  • Încălcarea principiului tratamentului egal al solicitanților;
  • Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

Lista intermediară a rezultatelor obținute în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară aferentă cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicată în data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității.

Citeşte scrisoarea.