logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.
 

Resurse

Publicații ale Coaliției pentru Fonduri Structurale

EU Funds for disadvantaged communities. Local Integrated Development Report, 2018

The NGO Coalition for Structural Funds has published a report regarding the impact and management of EU funded projects in marginalized communities. It is the result of a research conducted in 10 roma and non-roma communities from several regions of Romania were local authorities have accessed the Human Capital Operational Program.

Do these projects bring real changes in the living conditions of poor communities? What are the challenges of implementing such projects? What is the reality on site for project promoters, local authorities and members of the communities? These are the questions we wanted to find answer to.

Fonduri Europene pentru comunități dezavantajate – Dezvoltare locală integrată, 2018

Urmare a unei cercetări realizate în 10 comunităţi dezavantajate din ţară, în care există în prezent proiecte finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), raportul arată în ce măsură banii europeni aduc îmbunătăţiri autentice condiţiilor de viaţă în comunităţile sărace şi care este ritmul cheltuirii acestor bani. De asemenea, cercetarea prezintă care este realitatea din teren, conform experienţei promotorilor de proiecte, dar şi a membrilor comunităţii.

Accesarea Fondului Social European – mecanisme de finanțare, 2014

Studiul realizat de Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale, în parteneriat cu Sistemul ONU în România, pune sub reflector hibele și experiențele pozitive ale unui sistem complex și mult prea birocratic de management al FSE.

Raportul 112 pentru Fonduri Structurale, 2010

În cadrul acestui raport, am încercat să identificăm și să analizăm problemele de la nivelul mecanismelor care guvernează accesul la fondurile disponibile după aderare, să surprindem particularităţile relaţiei dintre ONG-uri și instituţiile publice în contextul acestor finanţări și să evaluăm gradul de implicare a organizaţiilor neguvernamentale în atingerea obiectivelor programelor operaţionale.

Scrisori deschise și reacții