logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Proiecte POCU imposibil de implementat

Proiecte POCU imposibil de implementat

“Beneficiarii POCU au obligația de a fi autorizați ca furnizori de formare profesională a adulților pentru cursurile prevăzute în proiecte, fie încă de la momentul depunerii proiectelor, fie în perioada de implementare. Totuși, deși derularea proiectelor a demarat de mai mult de 1 lună, odată cu semnarea contractelor de finanțare, iar perioada de implementare a acestora este de maximum 12 luni, beneficiarii se află în imposibilitatea de a obține autorizațiile pentru cursuri, neexistând cadrul legislativ specific, deoarece O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, care prevedea dreptul furnizorilor de formare profesională să organizeze cursuri pentru adulții cu studii superioare, a fost revocată.”

Susținem scrisoarea deschisă adresată conducerii AM POCU de beneficiarii proiectelor aferente OS. 3.8: 

Solicitare-AM-POCU-3.8 LISTA