Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).

Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).

Versiunea oficială transmisă Comisiei Europene este disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro

CM POCU 2014-2020 va fi structura naționaIă de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului operațional „Capital Uman“ 2014- 2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului si progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CM POCU 2014-2020.

Mai multe informații la fonduri-ue.ro

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coaliția ONG-uri pentru fonduri structurale