logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.
 

Membri

Prin intermediul membrilor noștri, suntem reprezentați în cinci comitete de monitorizare ale programelor operaționale cu finanțare FESI.

Fiecare comitet are minimum două întruniri pe an. Se dezbat și se aprobă documente relevante pentru managementul respectivelor programe (planuri de acțiune, planuri de evaluare ale programelor, calendare ale lansărilor de apeluri, rapoarte anuale de implementare etc.)

Încercăm pe cât posibil să fim prezenți în toate întrunirile acestor comitete și să analizăm cu un ochi critic documentele supuse dezbaterii și aprobării. Merită însă a fi menționat faptul că numărul de voturi alocat societății civile este unul foarte mic, ce nu poate schimba, în mod realist, decizii ale autorităților.

Găsiți în secțiunea de știri și în cea de resurse diverse documente ce conțin punctele de vedere susținute de noi în CMuri.

Comitetele de monitorizare din care fac parte membrii Coaliției:

  • Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020 (organizația membră – CeRe)
  • Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capital Uman (organizația membră – World Vision România)
  • Comitetul de Monitorizare al Programului Oparațional Capacitate Administrativă (organizațiile membre – CeRe, ActiveWatch, IPP)
  • Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Asistență Tehnică (organizații membre – CENTRAS și Reper21)
  • Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional (organizația membră – Alături de Voi România)