logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Impactul Poverii Administrative

Impactul Poverii Administrative

Impactul Poverii Administrative

În perioada februarie – martie 2016, Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a desfășurat un studiu privind impactul poverii administrative asupra eficienței și eficacității implementării proiectelor POSDRU de către organizațiile membre ale Coaliției.
Studiul surprinde experiența organizațiilor din Coaliția ONG pentruFonduri Structurale în implementarea POSDRU pe o perioadă de 8 ani de zile și scoate în evidență o serie de aspecte care au dus la creșterea
birocrației și împovărarea administrativă cu impact negativ asupra implementării proiectelor.