Impactul Poverii Administrative

Comments Off on Impactul Poverii Administrative

Impactul poverii administrative asupra eficienței și eficacității proiectelor cofinanțate prin POSDRU 2007 – 2013

Impactul Poverii Administrative

În perioada februarie – martie 2016, Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a desfășurat un studiu privind impactul poverii administrative asupra eficienței și eficacității implementării proiectelor POSDRU de către organizațiile membre ale Coaliției.
Studiul surprinde experiența organizațiilor din Coaliția ONG pentruFonduri Structurale în implementarea POSDRU pe o perioadă de 8 ani de zile și scoate în evidență o serie de aspecte care au dus la creșterea
birocrației și împovărarea administrativă cu impact negativ asupra implementării proiectelor.

Comments are closed.

Coaliția ONG-uri pentru fonduri structurale