logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Ghiduri POSDRU: întrebări

Ghiduri POSDRU: întrebări

Săptămâna trecută au fost puse în consultare publică de către AM POS DRU mai multe schițe de ghiduri: Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015Ghidul Solicitantului Condiții Specifice DMI 1.5 „Sprijin pentru doctoranzi”Ghidul Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.1 „Stagii de practică și Start Primul loc de muncă”Ghidul Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.2 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”.

Am trimis observațiile noastre punctuale însoțite de câteva întrebări pentru conducerea AM POS DRU:

  1. Domeniile Majore de Intervenție 2.1. și 2.2. sunt gestionate de OI MECTS și OI CNDIPT, instituții care înregistrează cele mai mari întârzieri în procesarea documentelor și plăților către beneficiari. Cum veți asigura buna desfășurare a proiectelor finanțate în cadrul acestor noi apeluri, ținând cont de timpul de implementare rămas efectiv după perioada de depunere, evaluare și contractare a proiectelor, care cel mai probabil nu va depăși 5 -­ 6 luni.
  2. În ceea ce privește Ghidul lansat pentru DMI 2.2 -­‐ Cadrul metodologic și normele legislative nu permit implementarea programelor a doua șansă într-­‐o perioadă mai scurtă de 3 luni, indifferent de cât de flexibile ar fi ele. Această condiționalitate devine imposibil de respectat în condițiile în care vorbim de un indicator obligatoriu de minim 200 de personae care ar trebui să participle la programme de tip a doua șansa după metodologia ministerului.
  3. În ceea ce privește call-­‐ul pe 2.1, activitățile desfășurate trebuie să fie în conformitate cu Ordinul 3955/2008 care reglementează efectuarea stagiilor de practică. Este greu de crezut că se vor putea încheia convenții de practică, la sfârșitul anului universitar/școlar (contractarea proiectelor este imposibilă înainte de finalul lunii mai) care sa fie agreate și validate de către toate structurile care participă la activitate.
  4. Istoria recentă în relația cu POSDRU ne arată că în proiectele actuale, depuse și finanțate prin DMI 2.2/2.1, încă nu s-­au ridicat clauzele suspensive, ceea ce determină întârziere în începerea proiectelor actuale și imposibilitatea atingerii indicatorilor. Cum veți evita această situație în cazul viitoarelor proiecte?

GhiduriPOSDRU_CoalitiaONG