logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Ghidul POCA și principiul parteneriatului

Ghidul POCA și principiul parteneriatului

La finalul săptămânii trecute am trimis către AM PODCA comentariile și observațiile noastre cu privire la ghidul solicitantului pus în consultare pe site-ul instituției.

Am citit cu atenție documentul publicat de autoritatea de management, mai ales că exista precizarea că acesta va servi ca model pentru toate ghidurile condiții specifice ce vor urma.

Referitor strict la OS 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, principala noastră solicitare adresată AM PODCA este includerea organizațiilor neguvernamentale ca solicitanți și parteneri eligibili.

Găsiți aici motivele pentru care am soliciate cele de mai sus, precum și restul observațiile pe baza schiței de ghid: Observatii Ghid POCA_CoalitiaONG