logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Despre cum sa ne crestem sansele de dezangajare. Azi, exemplul POCU.

Despre cum sa ne crestem sansele de dezangajare. Azi, exemplul POCU.

Am semnalat azi AM POCU faptul ca CPP 10.2 – Masuri de optimizare a ofertelor de studii din invatamantul superior in sprijinul angajabilitatii nu va putea fi contractat in totalitate, iar parte din cei 150 mil. Euro alocati risca sa fie pierduti. Aceleasi lucruri le-am transmis si in faza de consultare a ghidului, fara a primi insa un raspuns.
Ghidul care sta la baza acestui apel de proiecte face imposibila atingerea indicatorilor stabiliti de AM POCU. Aplicantii principali sunt universitatile, dar interesul manifestat de acestea este unul scazut.
Fata de varianta de ghid pusa in consultare in luna octombrie, ghidul final aduce o dublare a alocarii financiare si mai mult decat o dublare a numarului minim de cadre didactice pe care un proiect trebuie sa le atinga. Asta inseamna ca pentru a absorbi intreaga suma alocata ar trebui finantate aprox. 100 de proiecte cu valoare maxima eligibila (adica fiecare universitate acreditata din Romania sa aplice cel putin un proiect de 1.5 mil Euro) si ca minim 25.000 de cadrele didactice universitare sa faca parte din grupul tinta al proiectelor (valoarea minima a indicatorului 4S106 fiind stabilita la 250 cadre didactice per proiect). Acest lucru este imposibil de realizat avand in vedere ca numarul total al cadrelor didactice din universitatile acreditate din Romania este de aproximativ 26.000, din care trebuie scazute cele peste 8.000 de cadre didactice universitare din Bucuresti neeligibile la acest apel.
Alti indicatori nerealisti sunt 4S100.2 (minim 40 de cursanti/proiect din invatamantul tertiar non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate) si cate 50 de cadre didactice din invatamantul non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior (tehnic) acreditate, majoritatea universitatilor neorganizand in prezent cursuri de invatamant non-universitar deoarece in urma implementarii procesului Bologna invatamantul de scurta durata (colegiu) a fost transformat in invatamant de licenta SSD (ISCED 6).
De asemenea, in ghid sunt folosite denumiri/sintagme diferite pentru categoriile de grup tinta, ceea ce poate lasa loc la interpretari in faza de evaluare a eligibilitatii proiectelor. Astfel, desi la sectiunea 1.6 Grupul tinta al proiectului (pag. 12-13) se mentioneaza categoriile de grup tinta “cursanti (din invatamantul preuniversitar, ISCED 4)” si ”Personalul didactic din invatamantul superior si tertiar non-universitar”, la sectiunea 1.7 Indicatori (pag. 15-16) aceste categorii dispar si sunt inlocuite integral de ”Persoane (cursanti) care beneficiaza de sprijin pentru participare la invatamantul tertiar non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate” (4S100.2), respectiv ”personal didactic din invatamantul non-universitar in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate” (4S106) si ”personal didactic din invatamantul non-universitar tehnic organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate ”(4S98). De asemenea, ofertele educationale mentionate la sectiunea 1.7 Indicatori (pag. 15) se refera exclusiv la ”invatamantul tertiar non-universitar tehnic organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate ” (4S105) respectiv la ”invatamantul tertiar non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate ” (4S99), excluzand invatamantul tertiar non-universitar (ISCED 4) organizat conform legii in scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica.
Deoarece in Romania invatamantul tertiar non-universitar (ISCED 4) este organizat preponderent in scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica –si doar pe cale de exceptie in colegii universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate – recomandam in continuare ca printre beneficiarii eligibili ai activitatilor proiectelor sa se numere si cursantii si cadrele didactice din scolile postliceale. De altfel, categoriile defavorizate vizate de acest apel (netraditionali, rural, Roma, CES) -ce ar trebui sa reprezinte minim 60% dintre beneficiarii de sprijin pentru participare la invatamantul tertiar- se regasesc in nr. mult mai mare in randul cursantilor scolilor postliceale (unele functionand chiar in mediul rural) decat in randul studentilor.
O alta neclaritate pe care o semnalam in ghid se refera la ce intelege AM POCU prin ‘cadre didactice universitare’. Ii include aceasta sintagma pe toti cei care predau in universitati, adica si profesorii asociati, pensionarii – fosti titulari si doctoranzii care predau la plata cu ora si au contracte pe perioade determinate?
Am solicitat printr-o scrisoare adresata AM POCU: amanarea lansarii acestui apel de proiecte si clarificarea argumentelor care au stat la baza cresterii bugetului pentru acest apel de proiecte si la stabilirea indicatorilor pe care promotorii de proiecte trebuie sa ii atinga.