logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Cum schimbă banii europeni comunitățile dezavantajate din România?

Cum schimbă banii europeni comunitățile dezavantajate din România?

Am inițiat la mijlocul anului trecut un proces de observare și analiză a felului în care se desfășoară proiectele cu finanțare din bani europeni în comunități marginalizate.

Ne-am concentrat atenția pe POCU OS 4.1. și OS 4.2 “Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”. Scopul nostru a fost acela de a descoperi care sunt principalele obstacole în funcționarea proiectelor, din experiența beneficiarilor și partenerilor. Acest demers ne permite să propunem măsuri care să ducă la îmbunătățirea procesului de management și la creșterea impactului proiectelor în zone marginalizate.

Am selectat 10 dintre proiectele contractate și am avut o echipă de cercetare care s-a deplasat în toate cele 10 comunități. Colegii noștri au vorbit cu autoritățile locale, cu oamenii din comunități, cu partenerii din proiecte și cu diverși alți stakeholderi locali.

Toată această muncă de cercetare se va concretiza într-un raport pe care îl vom face public în cursul lunii mai.