Cadru legislativ 2014 – 2020 în consultare

Banii europeni pentru 2014 – 2020 nu pot fi cheltuiti în lipsa unor reglementări cadru care să lămurească pentru toate programele operaționale chestiuni ca: instituții responsabile de managementul fondurilor, cofinanțare, cheltuieli eligibile, prefinanțare, parteneriate, proceduri de depunere, implementare și raportare etc.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare două proiecte de Hotărâre de Guvern foarte importante, care vizează o parte dintre punctele menționate mai sus:

1. Proiect de HOTĂRÂRE privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale și a fondurilor europene structurale și de investiții.

2. Proiect de HOTĂRÂRE privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020

Ambele documente au termen de primire a observațiilor și sugestiilor până la 08.06 2015. Adresa de email pe care puteți scrie este contact.minister@fonduri-ue.ro.

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale este în plin proces de redactare a propriilor observații referitoare la cele două proiecte de hotărâre.

Așteptăm desigur și echivalentul OUG 64/2009 în dezbatere publică.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coaliția ONG-uri pentru fonduri structurale