logo
Vă puteți alătura acțiunilor noastre punctuale, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați. Lăsați-ne adresa de email în câmpul de mai jos și vă vom comunica direct ori de câte ori inițiem demersuri publice legate de funcționarea programelor cu finanțare europeană în România.

Cadru legislativ 2014 – 2020 în consultare

Cadru legislativ 2014 – 2020 în consultare

Banii europeni pentru 2014 – 2020 nu pot fi cheltuiti în lipsa unor reglementări cadru care să lămurească pentru toate programele operaționale chestiuni ca: instituții responsabile de managementul fondurilor, cofinanțare, cheltuieli eligibile, prefinanțare, parteneriate, proceduri de depunere, implementare și raportare etc.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare două proiecte de Hotărâre de Guvern foarte importante, care vizează o parte dintre punctele menționate mai sus:

1. Proiect de HOTĂRÂRE privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale și a fondurilor europene structurale și de investiții.

2. Proiect de HOTĂRÂRE privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020

Ambele documente au termen de primire a observațiilor și sugestiilor până la 08.06 2015. Adresa de email pe care puteți scrie este contact.minister@fonduri-ue.ro.

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale este în plin proces de redactare a propriilor observații referitoare la cele două proiecte de hotărâre.

Așteptăm desigur și echivalentul OUG 64/2009 în dezbatere publică.