logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Activităţi

Activităţi

Alături de membrii Coaliţiei, alte peste 100 de ONG-uri au susţinut demersurile publice ale acesteia prin semnarea unor scrisori deschise, prin participarea la evenimentele organizate sau prin diseminarea informaţiei.

Cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de Coaliţie au fost organizate în Bucureşti. Însă prin activitatea intensă a unor ONG-urilor regionale (membrii ai Coaliţiei care au oferit notificări şi reacţii „de la firul ierbii”), aria de influenţă şi de intervenţie a Coaliţiei a crescut.

Activităţi desfăşurate de Coaliţie:

  1. monitorizarea instituţiilor responsabile de implementarea programelor finanţate prin instrumentele structurale, prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, prin Fondul European pentru Pescuit şi asupra accesului real al ONG-urilor la fondurile disponibile post-aderare;
  1. realizarea de analize/ analize care au confirmat faptul că experienţa ONG-urilor în redactarea proiectelor şi în atragerea finanţărilor externe a rămas nevalorificată. Autorităţile publice nu au considerat ca resursă valoroasă expertiza organizaţiile neguvernamentale, deşi statisticile arată că acestea din urmă au absorbit 98% din totalul fondurilor de pre-aderare;
  1. întocmirea de rapoarte odată cu sesizarea unor problemele importante precum cele apărute în procesul de implementare a Programelor Operaţionale (probleme pe larg exemplificate în raportul „112 pentru Fonduri Structurale”, lansat în decembrie 2009);
  1. acordarea suportului tehnic sau procedural pentru cei implicaţi în accesarea finanţărilor europene, atât a instituţiilor responsabile, cât şi a beneficiarilor. Coaliţia a dezvoltat un Sistem de Avertizare Rapida (Early Warning System); prin intermediul acestui serviciu, au fost colectate sesizari cu privire la dificultatile intalnite de ONG-uri si alti beneficiari in fazele de aplicare, evaluare, contractare si implementare a proiectelor finantate din fondurile post-aderare. Toate neregulile sesizate au fost cuprinse in rapoarte si trimise catre autoritatile de management si organismele intermediare vizate;
  1. suportul în demersuri publice, susţinerea activismului: în 2012, cel mai îngrijorător subiect legat de managementul fondurilor europene a fost reprezentat de sistarea plăţilor pe câteva programe operaţionale mari. Pentru cele mai multe organizaţii dintre cele care au accesat POS DRU situaţia a devenit critică: au concediat personalul, au avut conturile blocate şi cel mai grav, au început să acumuleze penalităţi de zeci de mii de euro pentru neplata taxelor către stat. Beneficiarii au participat la marşul „victimelor” POS DRU („Eliberaţi POS DRU de incompetenţă”). S-au alăturat membrilor Coaliţiei în demersul lor, aproximativ 500 de persoane din toată ţara (Bucureşti, Constanţa, Craiova, Bacău, Braşov, Sfântu Gheorghe, Suceava), beneficiari, persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile sau implementatori;
  1. participarea în procesele de consultare pentru elaborarea viitoarelor documente strategice ale României prin luări de poziţii publice. În 2012, Coaliţia a reuşit să convingă Ministerul Afacerilor Europene să introducă organizaţiile societăţii civile printre membrii cu drepturi depline ale structurilor de coordonare din cadrul procesului de programare. În prezent, Centrul de Resurse pentru participare publica, în numele Coaliţiei, face parte din Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP).