logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Istoric

Istoric

Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale şi-a pornit activitatea în 2006, în plin proces de redactare a documentelor strategice ale României care au stat la baza cheltuirii banilor europeni în perioada 2007-2013. Primul pas a fost, aşadar, lansarea unei scrisori deschise către ministerele de resort prin care se explica importanţa implicarii ONGurilor în procesul de administrare a programelor derulate din fonduri structurale.

După o primă etapă de întâlniri cu diferite ministere, Coaliţia a lansat un raport privind deschiderea către ONGuri a autorităţilor implicate în gestionarea fondurilor structurale, ulterior colaborarea între Coaliţie şi cele mai relevante ministere continuând.

În perioada de programare 2007 – 2013, eforturile Coaliţiei s-au axat pe includerea organizaţiilor societăţii civile în procesul de pregătire a programelor operaţionale, pe includerea ONG-urilor printre beneficiarii eligibili ai programelor operaţionale şi pe includerea ONG-urilor în Comitetele de Monitorizare de la nivelul fiecărui program operaţional.

După 2007, activităţiile Coaliţiei s-au concentrat pe monitorizarea instituţiilor responsabile de implementarea programelor finanţate prin Instrumentele Structurale, prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, prin Fondul European pentru Pescuit şi asupra accesului real al ONG-urilor la fondurile disponibile post-aderare.

O serie de probleme importante apărute în procesul de implementare a Programelor Operaţionale au fost pe larg exemplificate în raportul „112 pentru Fonduri Structurale”, lansat în decembrie 2009.